فروش سهام جمعی

بهره مالکانه (royalty)

در این مجموعه اقدام به توضیح جزئی مدل های مختلف تامین مالی جمعی مینماییم. این مدل ها بر اساس نمودار زیر تعریف میشوند: میتوانید در رابطه با مدل های دیگر نیز از این لینک ها بخوانید: تامین مالی خرد(microfinancing) وام دهی فرد به فرد(p2p) سهام خصوصی (private equity)   در …

بیشتر بخوانید »

مدل سهام خصوصی

در این مجموعه اقدام به توضیح جزئی مدل های مختلف تامین مالی جمعی مینماییم. این مدل ها بر اساس نمودار زیر تعریف میشوند: میتوانید در رابطه با مدل های دیگر نیز از این لینک ها بخوانید: تامین مالی خرد(microfinancing) وام دهی فرد به فرد(p2p)   در این روش چه اتفاقی …

بیشتر بخوانید »